foss_banner

Ejbre

Linux magazin

EJBRE

Ovaj web projekat sa neobičnim imenom ima za cilj afirmaciju slobode, slobodnog softvera i softvera otvorenog koda na netipičan i nekonvencionalan način, onako kako to i dolikuje ovoj tematici. Budući da se svet u svojoj postojanosti, kao i uvek, nalazi na prekretnici, naša je obaveza da ga onoliko koliko je to u našoj mogućnosti prevagnemo na našu stranu i u našu korist.

Da bi čovek bio slobodan nije dovoljno odbaciti svoje okove, već živeti na način da poštuje i razvija slobodu drugih ljudi.

Nelson Mandela

U današnje vreme informacionih tehnologija sa neslućenim brzinama protoka informacija, suštinska je potreba za slobodnim softverima koji predstavljaju oruđe kojim se može dostići zavidan stepen informatičke slobode. Naša želja za dostizanjem takvog nivoa slobode daje nam obavezu da tu i takvu tehnologiju omogućimo najširem auditorijumu društva pružajući pravovremene informacije o slobodnoj i besplatnoj tehnologiji.

Od slobodnog čoveka ne može se napraviti rob, jer je slobodan čovek slobodan i u zatvoru.

Platon

Kredit za fotku: Unsplash/Good Free Photos

Idući ovim putem ka slobodi otkrivaju se potpuno novi vidici i novi načini shvatanja informacionih tehnologija koje su u službi ljudi i njihovih potreba, a odupiru se porobljavanju od strane globalnih multinacionalnih korporacija u službi krupnog kapitala. Zajednica ljudi koja stoji iza projekata slobodnog softvera i softvera otvorenog koda je svakoga dana sve veća i svesnija svoje uloge u savremenom okruženju i u sveukupnom tehnološkom razvoju.